nnn.png
orlice.png

“Byt' zdorovym!” Ano, buď zdráv ty, jenž tudy procházíš ať už přicházíš či prcháš odkudkoliv. Vítej ve světě, který se může zdát pohádkový, ale opak je pravdou. Před dávnými lety mocnou zemi Ravku rozpůlil vedví pás temnoty, plný děsů a běsů prahnoucích po lidském mase. Budoucnost naší země je ve tvých rukou, budeš učněm Malé Vědy? Nebo snad přicházíš ze Su Hanu abys našel nové příležitosti k experimentování? Možná si dorazil až ze vzdálené Fjerdy, kde led neodpouští. Tak, která pěšina tě zavede až ke zdárnému konci? Učně, lovce, alchymisty nebo prostého lumpa? Záleží jen na tobě, ať bohové stojí při tobě.

Ticho před bouří, šumí ti v uších a ty stojíš na travnatém kopečku, za zády máš Keramzin a před sebou ji. Děs a hrůzu v plné kráse, temnota šlehající až k nebi, kde mračna jsou tak tmavá, nahuštěná zlobou sálající z vrásy. Bezmoří, tuhne ti krev jen z pomyšlení, že do této trhliny každý den vyrážejí odvážlivci na svých lodích, aby dosáhli na druhý konec se svým zbožím.

Bylo tomu tak vždy a nejspíš i bude, neboť síla, kterou nesla na svých ramenou svatořečená světlonoška, vytryskla do nebe onen osudný večer, kdy se vydala do vrásy na lodi s temnými plachtami. Nikdo neví, co se přesně stalo, ale všichni ví, že se vrása posunula a svojí mocí pozřela i část Novokribirsk.

Ovšem to bylo dávno, slyšel jsi to od svého příbuzného, který to zažil jako dítě. Nebo ti to matka snad vyprávěla před spaním? Tak či onak Alina Starkov setrvala v srdcích Ravkanů jako svatá žena, světlonoška, která mohla lid vysvobodit z temnoty a vlády Darklinga. I ten zmizel ve vráse a nikdo neví, zdali žije. Svět se však nezastaví jen protože někdo dobrý a zlý zmizel, je plný podobných lidí a ty stojíš uprostřed vyostřených konfliktů. Jako vždy se válčí jak na severu, tak jihu, hranice se mění podle toho, kdo vyhrává a Ravka truchlí za zesnulého krále. Grishové jsou neklidní, světem se opět šíří zvěsti o jejich konci. Obě strany o někoho přišly, obě strany hledají nová řešení – ale všichni doufají v jedno, v nalezení dalšího grishi, který by vládl světlu a pomohl by ukončit dobu temna.

Ale co když doba temna teprve začne?

Poznej svět plný tajemna, překypující chladem i něhou mocné země, která ti ukáže svoje dary pouze pokud jsi-li hoden. Nezapomeň, že nikde nejsi v bezpečí, je jedno kdo jsi, musíš se mít na pozoru. Svět je velké místo, jeho herní deska se neztratí, ale ty bys vojáčku mohl. 

reg.png
prav.png
chatt.png