RULES.png

Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala nikoliv od toho, abyste se je naučili obcházet. Ovšem, kromě této informace je třeba sdělit, že jsme rpg založené podle knih od Leigh Bardugo (Šest Vran a Trilogie Grisha), ovšem nejsme kopiemi jejich knih, pouze se snažíme dodržovat jisté reálie, kromě těch však máme i námi uměle stvořené, tak, aby do světa zapadli. Ne vše, co na webu naleznete je z knih, některé texty mohou být rozšířeny o vlastní nápady a podobně. Nárokujeme se tedy práva na všechny upravené obrázky, fotky, koláže, texty, neboť nic není přímou kopií z knih.

 • Využité fonty pocházejí z free databáze. Využíváme ty, které jsou pro osobní užití či free. 

 • Veškerá grafika od obrázky až po gify byla upravena adminem. NEKOPÍRUJTE ji či styly navžení. 

 • Pro registraci je minimální věk hráče stanoven na 15 let, pokud bude hráč mladší a neuvede svůj reálný věk, nebudeme na jeho případné pohoršení brát ohled a zříkáme se zodpovědnosti. (NFSW – násilí, sexuální kontext, vulgární projev.)

 • Je ZAKÁZÁNO kopírovat cokoliv z webu.

 • Pravidla se mění za pochodu.

Player

 • Minimální věk 15 let.

 • Hráč by měl ovládat základy svého rodného jazyka. Ať už SK či CZ. 

 • Hráč musí dodržovat reálie stanovené webem. 

 • Hráč by neměl odmlouvat vypravěči, adminovi či výše postaveným figurám webu. Nikdo se nad nikoho nepovyšuje, ale pravidla jsou všude. 

 • Hráč nesmí nikoho urážet, napadat, a to ani slovy, obrazně. Ani jinak obtěžovat, rasismus, xenofobie atd. je ZAKÁZÁNA.

 • Hráč nesmí šířit pomluvy na jiné hráče, osoby, textové hry. Porušení se řeší vyhazovem a banem! Hráč ani nesmí nic vynášet z chatu.

 • Hráč by neměl nikomu sdělovat citlivé údaje, šířit osobní fotografie sebe nebo jeho kamarádů. 

 • Hráč by měl vykazovat vyšší aktivitu než jeden post za měsíc. (Pokud tak nedělá, může se dostat na seznam neaktivních.)

 • Hráč NEMUSÍ být extra zdatný ve hraní RP zaučíme i nováčky

 • Hráč se nesmí vyjadřovat vulgárně.

 • Hráč má právo na to hájit se, ale v mezích slušnosti. 

 • Komunikace je základ. Bez ní těžko něco vyřešíme.

 • V žádném případě NETOLERUJEME řešení vlastních sporů na chatu. Pokud něco takového uvidíme budou obě strany potrestány. Řešte si věci mezi sebou, rozhodně netahejte do her osobní život, jsou to dvě odlišné strany mince. 

 • Hráč má právo na to být informován, neví-li si rady a tápe v mlze. Můžete se na nás vždy obrátit. 

 • Hráč má povinnost rozehrát svoji postavu minimálně do 1 měsíce od založení.

 • Hráč má možnost se omluvit v #teď-tu-jsem-a-teď-ne. Omluvení je na něm, zejména v případě, kdy ví, že zde nebude delší dobu. Pokud je neaktivní déle jak 3 měsíce, může být jeho postava v nejhorším případě smazána. (Hráč je upozorňován po 1 měsíci neaktivity.)

Chat

 • Je zakázáno řešit na společném chatu cokoliv osobního, zejména je pak vysloveně zakázáno sdílet osobní fotografie či fotografie ostatních Vašich kamarádů. Pokud tento krok porušíte, padá zodpovědnost na Vás, v případě, že Vaše fotografie někdo nelibě využije.

 • Je zakázáno propagovat jiné RPG, pokud máte zájem o spolupráci, kontaktuje adminy do PM.

 • Je zakázáno pomlouvat jiné hráče, šířit taktéž pomluvy na jiné rpg, jakékoliv náznaky budou potrestány.

 • Nikdo by neměl spamovat v místnostech, které složí k informativnímu rázu. Ke spamu obrázkového, hudebního typu využívejte místnosti #obrázky-a-další-věci. Pro herní meme je vytvořen chat #meme-obrázky, ten slouží k obrázkům týkajících se meme ohledně postav a hráčů. (V mezích slušnosti.) Dále se nachází spamové místo +18, které je dostupné pouze s udělenou rolí, kterou Vám admin team může, ale nemusí z důvodu věku udělit. Tam patří věci, které by mohly jinde někoho pohoršit. To však neznamená, že zde budete propagovat pornografii atd. Dále se zde nachází místnost #historické-hlášky-z-chatu, které slouží k uchování perliček z chatu, které se mohou týkat hráčů či postav. (Jakékoliv zahlcující zprávy, které by se mohly na chatu objevit, může admin team bez oznámí smazat. Totéž platí o pohoršujícím obsahu.)

 • Pokud do chatu přicházíte pozdravte, když odcházíte tak se rozlučte.

Charakter

 • Na vytvoření prvního charakteru máte JEDEN MĚSÍC. (Neregistrovaný.) Jestliže nastanou problémy, lze prodloužit maximálně o měsíc. (Prodloužení registrace.)

 • Druhý charakter si můžete tvořit až při dosažení 6 postů s první postavou. 

 • Třetí charakter za předpokladu, že máte minimálně dohromady 15 postů. (Za dvě postavy.) Lze tento bod obejít v případě vyšší aktivity. 

 • Čtvrtý charakter může hráč založit za předpokladu, že je aktivní déle jak měsíc a má víc jak 25 postů.

 • Minimální věk postavy je 15 let. 

 • Charakter nesmí být charakterem z knihy. FC které se vyskytly v seriálu nevadí, ovšem nesmějí nést stejné pozice, role, postavení a v žádném případně jména, povahy. Podobnosti jmen nejsou zakázána, ale vyloženě je nevyhledávejte. Určitě Vám neprojde existence 10 Alexanderů, 5 Kazů a 8 Alin.

 • Hráč může mít maximálně 4 postavy (Nově 4). V případě, že by stál o další, musí mít k tomu jasný důvod, aktivitu atd. 

 • Zapomeňte na dokonalé bytosti v rámci schopností a povah, Mary/Gary Sue. Na konec registrace doplňte: Morozova's Stag.

 • Postava a hráč, mezi nimi je co? Křišťálová stěna. Postava ví to, co se dozví ve hrách – vy víte to, co Vám řekne hráč.

 • Můžete si založit postavu i ze systémových postav, které jsou na webu. Pokud byste si ani tam nevybrali, podívejte se do nabídek hráčů na chatu. 

 • Vaše postava si vydělává na sebe hraní a Vaší aktivitou, podívejte se, jak na tom je v bance. 

 • Vaše postava se může zranit ať už fyzicky či psychicky. 

 • Vaše postava může trénovat fyzickou zdatnost, ale také schopnosti (v případě grishů). Na webu k tomu slouží příslušná stránka s informacemi, na chatu pak místnost na přihlašování a také tréning.

Registrace

 • Charakter musí obsahovat všechny body formuláře a musí se držet reálií, které jsou základní. 

 • Na registraci máte 1 měsíc. Váš zbývající čas si můžete zkontrolovat na chatu v #termíny-registrací.

 • Admini na schválení profilu a jeho vytvoření mají 5–10 pracovních dní. Nejsme stroje, jen lidé. Schválení postavy můžete vidět na chatu v sekci #schválené-postavy. 

 • Pokud postava není schválena a objevily se problémy, budete obeznámeni. Bude Vám udělena role – Téměř registrovaný. (Máte na opravu měsíc.)

 • Využíváme REÁLNÝ VZHLED postav, jejich seznam využitých FC naleznete na webu. 

 • Registrace se odesílá na E-MAIL jako text zprávy, nikoli soubor.

 • Hudba se zasílá jako soubor, nikoliv odkaz.

 • Fotky se zasílají vždy jako odkaz. (Vybírejte kvalitní fotografie, pokud nebudou vyhovovat, mohou admini změnit za podobné fotky, či za jiné, zejména v případě FC.)  

Akce

 • Pravidla každé akce se liší.

 • Postavy, kterým nebylo zakázáno se akcí účastnit se jich mohou směle účastnit.

 • Neomluvená účast na akci se trestá postihem. Při opakovaném jednání může tento prvek vést k pozastavení postavy, až k jejímu odebrání. Případně v lehčí míře k banu na akce až na několik měsíců. (To zahrnuje: Sázky, questy a velké akce. Také přístup k obchodu.)

 • Hráč se může účastnit akce i když má postavu na dvou místech herně.

 • Hráč má možnost během akcí získat peněžité i věcné odměny.

Hra a Forum

 • Registrujete se až po schválení postavy celým jménem postavy. (V případě dlouhých jmen zkrátíte prostřední. Např. Alexander bude jen A.)

 • Nehrajeme do hvězdiček. Základem je přímá řeč tučně s uvozovkami a kurzíva je pro myšlenky. (V případě přímé řeči využíváme barvy, ty se uvádí do registrací a zůstávají tam. Upozornění, máme tmavé fórum jako pozadí webu, některé barvy by mohly zaniknout. V tomto případě umožňujeme dodatečnou změnu odstínu.)  

 • Základní post obsahuje 180 slov. Cca 6 - 7 řádků na fórum. Nikdo není nucen hrát delší posty, ale pokud Váš spoluhráč hraje +500 až +1000 slov, je to o domluvě a kompromisech!

 • Postava může být na 2 herních místech a 1 akci. Případně ještě 1 úkolovém klání. (Účastnit se obchodu a jiných podobných aktivit, mohou bez omezení na herní slot.)

 • Pokud Vám hráč neodpoví do 14 dnů, nereaguje, můžete hru ukončit. Jinak můžete hru mít déle, pokud s tím souhlasí spoluhráč. Zbytečně prodlužovaná hra, není také příjemná.

Pokud jste začátečník v rpg, nezoufejte, rádi Vám pomůžeme.

Varování & Tresty 

 • Tresty nejsou obvyklým pravidlem, ale je třeba zmínit, že existují. Není pravidlem, že musejí být všechny platné tresty napsány na této stránce, pokud admin určí jinak a bude pádný argument, můžete být potrestáni nepsaným zákonem.

 • Slovní upozornění do PM či na chatu – Porušení pravidel na lehké bázi.

 • Napomenutí a získání role na chatu, která upozorňuje na napomenutí – Potušení pravidel méně vážným způsobem.

 • Smazání postavy až po nenávratný ban – Porušení pravidel vážným způsobem.

 • Trest odepření rezervace FC na délku 1 až 3 měsíců – Opakované rezervování FC, prodlužování termínů bez následného psaní postav.

 • Napomenutí 3x a dost – Dává se hráčům za neaktivitu či jiné porušení pravidel. (Celkem můžete nasbírat 3.)